Oferujemy takie usługi jak:
1. Projektowanie z zakresu sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
2. Nadzory inwestorskie z zakresu sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Kierowanie budowami/robotami z zakresu sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich jak i ofertowych 
5. Adaptacja gotowych projektów budowlanych
6. Przygotowywanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych